Barcelos-Portugalia - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Przemyślu dla Niesłyszących i Niedosłyszących

Idź do spisu treści

Menu główne:

Barcelos-Portugalia

Projekt Europe's Friends Erasmus+
"Let’s Discover Europe Together Finding Harmony in Differences
EUROPE’S FRIENDS"
 2017-1-RO01-KA219-037409
 
W dniach 15-19 stycznia 2018 roku dwie nauczycielki  mgr inż. Agnieszka Wiatrowska i mgr Katarzyna Śmigielska wzięły udział w pierwszym międzynarodowym spotkaniu projektowym w ramach partnerskiego programu Erasmus Plus.  Spotkanie to odbyło się w mieście Barcelos w Portugalii. Razem z przedstawicielami z Polski w spotkaniu uczestniczyli nauczyciele z Grecji, Turcji, Portugali  i Rumunii.
Celem wizyty było przedstawienie realizacji zadań podjętych w ramach programu Erasmus Plus, prezentacja wszystkich krajów uczestniczących w projekcie. W czasie pobytu uczestnicy mieli możliwość prowadzenia rozmów dotyczących współpracy i diagnozowania wspólnych potrzeb, założeń jakie stawia przed nami program partnerski.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego