Informacja o projekcie - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Przemyślu dla Niesłyszących i Niedosłyszących

Idź do spisu treści

Menu główne:

Informacja o projekcie

Projekt Równi w zatrudnieniu...
Projekt „Równi w zatrudnieniu – wzrost kompetencji zawodowych 
uczniów  niesłyszących Technikum Specjalnego nr 2 w Przemyślu”


Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 2 w Przemyślu informuje, że od nowego roku szkolnego 2016/2017 będzie w szkole realizowany projekt „Równi w zatrudnieniu – wzrost kompetencji zawodowych uczniów  niesłyszących Technikum Specjalnego nr 2 w Przemyślu” realizowany w ramach Priorytetu IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działania 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego  w  ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem projektu jest podniesienie poziomu i efektów kształcenia zawodowego w  SOSW  nr 2 w Przemyślu,  wzrost zatrudnienia absolwentów Technikum Specjalnego nr 2 poprzez poprawę jakości szkolnictwa zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy oraz wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły.
 W ramach projektu przewidziane są szkolenia, kursy,  płatne staże dla uczniów i uczennic oraz  szkolenia i kursy dla nauczycieli i nauczycielek SOSW nr 2 .
W ramach projektu zostaną także doposażone pracownie zawodowe w szkole .
 
Okres realizacji projektu 01.09.2016 r. -  30.09.2018 r.
 
Wartość projektu 149 353,56 zł Dofinansowanie projektu w ramach UE I BP 134 393,56 zł
 
Zachęcamy do  uczestnictwa w projekcie !
W załączeniu :
Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego