Rozkład dnia - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Przemyślu dla Niesłyszących i Niedosłyszących

Idź do spisu treści

Menu główne:

Rozkład dnia

Przedszkole
 
RAMOWY ROZKŁAD DNIA W ODDZIAŁACH
PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12
 
7:30-8:30   
Spontaniczna działalność dzieci. Zabawy tematyczne, realizowanie przez dzieci własnych zainteresowań.

8:30-9:00
Czynności organizacyjno–porządkowe, poranne ćwiczenia przez dzieci własnych zainteresowań.

9:00
Śniadanie

9:30-10:00  
Zajęcia kierowane przez nauczyciela, zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową i przyjęty program wychowania przedszkolnego, rozwijanie aktywności   dziecka w różnych sferach.

10:00-11:00
Dowolna działalność dzieci, swobodne zabawy w sali. Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, zajęcia ruchowe, obserwacje przyrodnicze.

11:00-11:30 
Czynności opiekuńcze, organizacyjne, czas zagospodarowany przez nauczyciela, terapia pedagogiczna.

11:30- 11:50
Czynności samoobsługowe, opiekuńcze, higieniczne.

12:00              
Obiad

12:30-14:30
Praca wyrównawcza, kontynuowanie działalności edukacyjnej, zajęcia dodatkowe: język angielski, religia.

14:30          
Podwieczorek

15:00- 15:30
Zabawy dowolne w sali według zainteresowań dzieci, ruch na świeżym powietrzu, czynności relaksacyjne.

15:30           
Rozchodzenie się dzieci.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego