Zajęcia indywidualne - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Przemyślu dla Niesłyszących i Niedosłyszących

Idź do spisu treści

Menu główne:

Zajęcia indywidualne

Przedszkole
 
Terapia tyflopedagogiczna w naszym przedszkolu to:
 
·         Indywidualne zajęcia z dziećmi wymagające rozwój widzenia prowadzone w formie zabaw i ćwiczeń stymulujące wzrok,
·         nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu wzrokowego,
·         kształtowanie pole wspólnej uwagi wzrokowej będącej warunkiem efektywnego naśladownictwa
 • stymulowanie do patrzenia,
 • stymulowanie widzenia,
 • rozwijanie podstawowych sprawności wzrokowych związanych z kontrolowaniem ruchów gałek ocznych (lokalizowanie bodźca, śledzenie, przenoszenie spojrzenia, wodzenie, przeszukiwanie),
 • kształtowanie i doskonalenie percepcji przedmiotów trójwymiarowych,
 • kształtowanie i doskonalenie percepcji form dwuwymiarowych na ilustracjach,
 • rozwijanie pojęć przez identyfikowanie i nazywanie przedmiotów,
 • doskonalenie pamięci wzrokowej,
 • umiejętność prawidłowego lokalizowania i pokonywania przeszkód,
 • osiąganie większej sprawności wzrokowej (m.in. identyfikowanie obiektów na obrazkach, dobieranie obiektów i obrazków według określonych cech, odnajdywanie szczegółów na obrazkach prostych i złożonych, dopełnianie wzrokowe
 • rozróżnianie i identyfikowanie związków zachodzących na obrazkach, znakach abstrakcyjnych i figurach,
 • ocena i modyfikacja najbliższego otoczenia dziecka, by dopasować je do potrzeb i możliwości wzrokowych dziecka.
   ·   Stymulowanie wszystkich zmysłów przez włączenie w zabawę przedmiotów o różnej fakturze, smaku, zapachu i dźwięku.

Sala Doświadczania Świata

Ogród wrażeń zmysłowych
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego