Informacje o projekcie - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Przemyślu dla Niesłyszących i Niedosłyszących

Idź do spisu treści

Menu główne:

Informacje o projekcie

Projekt Europe's Friends Erasmus+
 
 
LET’S DISCOVER EUROPE TOGETHER FINDING HARMONY IN DIFFERENCES  
Odkrywajmy razem Europę znajdując harmonię w różności

EUROPE’S FRIENDS

2017-1-RO01-KA219-037409_3
 
 
W roku szkolnym 2017/2018 rozpoczęliśmy projekt partnerski w ramach programu Erasmus Plus. Projekt będzie trwał 2 lata i jest wymianą partnerską zrzeszającą 5 szkół z takich państw jak: Rumunia (koordynator projektu), Turcja, Portugalia, Grecja oraz Polska ( SOSW nr 2
 w Przemyślu).
Projekt Europes Friends ma na celu osiągnięcie strategicznych celów wspólnych dla 5 szkół:
·         wdrażanie systemu edukacyjnego zgodnego z normami UE,
·         zmniejszenie wskaźników porzucania szkoły,
·         zapewnienie równych szans edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,
·         ulepszenie podstawowych kompetencji uczniów,
·         rozwój umiejętności społecznych, obywatelskich i kulturowych uczniów,
·         rozwój umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim i języku migowym.
W ramach projektu odbędą się dwa międzynarodowe spotkania w Portugalii i Rumunii oraz kurs IT dla nauczycieli w Turcji, gdzie kadra nauczycielska zapozna się z interaktywnymi metodami nauczania oraz oprogramowaniem informatycznym niezbędnym w działalności dydaktycznej. Podczas mobilności uczniów zostaną zorganizowane 2 obozy, w których  uczestniczyć będzie po 7 uczniów wraz z 2 nauczycielami z każdej szkoły partnerskiej.
Traditional Handicrafts and the Art of Photography Camp” - Tradycyjne rzemiosło i warsztaty fotograficzne - Polska, maj 2018 r.,
UNESCO Heritage”- Dziedzictwo UNESCO - Grecja, Ateny, maj 2019 r.

Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie będą mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzę o różnorodności kultur i języków europejskich. Będą mogli przygotować się do roli aktywnych obywateli Wspólnoty Europejskiej poprzez: naukę samodzielności, przedsiębiorczości, tolerancji, radzenia sobie w nowych, czasem trudnych sytuacjach oraz twórczego rozwiązywania problemów.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego