Oferta kształcenia - Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Przemyślu dla Niesłyszących i Niedosłyszących

Idź do spisu treści

Menu główne:

Oferta kształcenia

Oferta kształcenia dla dzieci i młodzieży

z uszkodzonym narządem słuchu

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2
im. dra Janusza Korczaka
prowadzi nabór do następujących szkół:


Oferta dla absolwentów szkoły podstawowej

Technikum Specjalne Nr 2 W Przemyślu dla niesłyszących i słabosłyszących
Okres kształcenia: 4 lata na podbudowie gimnazjum, (do wygaśnięcia)
5 – lat na podbudowie szkoły podstawowej (nowa szkoła)
Zawód:
• technik informatyk
• technik mechanik
• technik żywienia i usług gastronomicznych

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna Nr 7 w Przemyślu
dla Niesłyszących i Słabosłyszących
Okres kształcenia: 3 lata
Zawód:
• ślusarz
• krawiec
• kucharz

Szkoła Policealna Specjalna Nr 4 w Przemyślu
Okres kształcenia 2 lata
• opiekun w domu opieki społecznej
• technik turystyki wiejskiej (do wygaśnięcia)


Wymagane dokumenty
• podanie o przyjęcie do szkoły,
• orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
• skrócony odpis aktu urodzenia,
• 3 fotografie,
• podanie o przyjęcie do Internatu,
• zgoda rodziców (prawnych opiekunów) na umieszczenie w Ośrodku,
• karta zdrowia, szczepień lub książeczka zdrowia,
• orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia i nauki zawodu (dotyczy szkół zawodowych).

Podania o przyjęcie do Szkół Ośrodka przyjmowane są cały rok,

W przypadku ubiegania się o przyjęcie do szkół średnich po zakończeniu roku szkolnego należy dołączyć:
• świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla
Wyżej wymienione dokumenty należy składać w powiecie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania ucznia. Powiat zgodnie z art. 71b ust. 5 i 5b ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 z 1996r. pozycja 329) przesyła dokumenty wraz z prośbą o skierowanie na adres:

Urząd Miejski w Przemyślu
ul. Rynek 1, 37-70 Przemyśl


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego